Playful Primate

Jag har fascinerats av primaterna sedan 2011 då jag tecknade av dem på Rom’s Zoo, Il Bioparo i Villa Borghese. Sedan dess har jag skulpterat dem i olika sorters marmor och även brons.

Primaterna, djuren närmast människan så olika men ändå lite lika. Att studera deras rörelser, kommunikation och samspel, deras ansiktsuttryck, känslan i deras ögon, det går att läsa in så mycket. Som om de vore det närmaste vi har av människans ursprung, eftersom inga urtidsmänniskor finns kvar.

Kanske projicerar jag något i mitt sätt att se på aporna, de blir mänskliga, de får stå för sådant som vi förfinats för att visa, uttrycka. De är naturliga och ärliga, omaskerade. Och de har en helt otrolig fysionomi!

Year
2015
Size
60x37x28 cm
Material
Yellow siena marble
Categories